dnes je 20.5.2024

Input:

Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.8 Príklad k cestovným náhradám podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods.2 písm. d) ZDP do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov), a vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste poskytované podľa § 14 zákona o cestovných náhradách.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 820 

V súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad, vznikli