dnes je 4.12.2023

Input:

Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.69 Príklad k § 78a ods. 2 písm. c) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Firma vystavila súkromnej osobe faktúru na tovar, ktorý jej predala cez e-shop. V kontrolnom výkaze DPH túto faktúru uviedla v časti D2. Zákazník tento tovar do niekoľkých dní vrátil a firma mu vystavila dobropis. Do ktorej časti má firma zahrnúť tento dobropis v kontrolnom výkaze DPH?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods.2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru (opravná faktúra). Za opravnú faktúru sa podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH považuje každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

V kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje v členení