dnes je 4.12.2023

Input:

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.67 Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Ako z pohľadu DPH vystaviť faktúru pri predaji plastových okien zákazníkovi bez montáže, ak ide o platiteľa DPH a v druhom prípade občana? S prenesením daňovej povinnosti alebo s DPH ?

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového