dnes je 29.9.2020

Input:

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

3.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.67 Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Ako z pohľadu DPH vystaviť faktúru pri predaji plastových okien zákazníkovi bez montáže, ak ide o platiteľa DPH a v druhom prípade občana? S prenesením daňovej povinnosti alebo s DPH ?

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”).

Prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, sa uplatňuje už od 1.1.2016. Na dodanie týchto tovarov alebo služieb v sektore stavebníctva sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH len v prípade, ak sa dodanie realizuje medzi platiteľmi dane, t.j. dodávateľ aj odberateľ musia byť registrovaní pre daň v SR ako platitelia dane.

Ak je predmetom

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk