dnes je 24.2.2024

Input:

Príklad k § 69 a § 69b zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.71 Príklad k § 69 a § 69b zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Môže si spoločnosť ALFA, a.s. ako platiteľ DPH uplatniť do daňových výdavkov DPH, ktorú uhradila za svojho dodávateľa? Tento si totiž svoju povinnosť nesplnil v súlade s § 69 a 69b zákona o DPH.

V súlade s ustanovením § 69b ods.1 zákona o DPH daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v zákonom stanovenej lehote splatnosti neuhradil alebo uhradil len jej časť, je povinný uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň podľa § 69 ods.14 spomínaného právneho predpisu. V prípade vzniku tejto skutočnosti daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi, rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň.

Z dôvodu, že účelom citovanej právnej úpravy v zákone o DPH je vytvoriť plne legitímne opatrenie v boji proti podvodom na DPH, ktoré je využívané aj v iných štátoch EÚ a ide vo svojej podstate o formu sankcie pre ručiteľa, ktorý napriek zákonom stanovených