dnes je 17.4.2024

Input:

Príklad k § 65 ods. 7 zákona o DPH

27.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.87 Príklad k § 65 ods. 7 zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 65 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

(7) Cestovná kancelária, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, uplatňuje daň len za sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu okrem sprostredkovania, ktoré je oslobodené od dane podľa § 47 ods. 12. Sprostredkovanie predaja služieb cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, ak sú tieto služby poskytované čiastočne mimo územia Európskej únie a čiastočne na území Európskej únie, je oslobodené od dane v pomernej časti.


Cestovná kancelária I. predáva v mene a na účet cestovnej kancelárií II. zájazdy do Holandska. Pričom podľa zmluvy cestovná kancelária I. patrí za každý predaný zájazd odmena vo výške 5 % z ceny predaného zájazdu. Cestovná kancelária I. v mesiaci apríl predala 10 zájazdov