dnes je 29.9.2020

Input:

Príklad k § 51 ods. 2 zákona o DPH

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.68 Príklad k § 51 ods. 2 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Dodávateľ poslal upomienku na faktúru, ktorá bola vystavená v novembri 2017. Keďže faktúru odberateľ nemal, požiadal o jej zaslanie teraz, aby ju mohol uhradiť. Môže si uplatniť jej odpočet v daňovom priznaní za október 2018? A v kontrolnom výkaze treba uviesť údaje z vystavenej faktúry 2017, t.j. dátum dodania november 2017?

Právo na odpočítanie dane môže platiteľ uplatniť v prípade, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané, za predpokladu, že má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”).

Ďalej platí, že platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods.2 písm. a) zákona o DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má faktúru. Ak platiteľ nemá faktúru do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom túto faktúru obdrží.

Ak teda odberateľ nedisponoval

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk