dnes je 17.4.2024

Input:

Príklad k § 50 ods. 4 zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.73 Príklad k § 50 ods. 4 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Akým spôsobom máme na konci roka vysporiadať prepočet uplatňovaného koeficientu a ako sa táto skutočnosť premietne v podvojnom účtovníctve?

Koniec kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH nevyhnutne spojený so zákonom ustanovenými povinnosťami, medzi ktoré pre takých platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH patrí v zmysle § 50 ods. 4 zákona o DPH povinnosť vypočítať koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočítať odpočítateľnú daň za príslušný kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu