dnes je 26.1.2021

Input:

Príklad k § 50 ods. 4 zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.73 Príklad k § 50 ods. 4 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Akým spôsobom máme na konci roka vysporiadať prepočet uplatňovaného koeficientu a ako sa táto skutočnosť premietne v podvojnom účtovníctve?

Koniec kalendárneho roka je v oblasti daňových povinností platiteľov DPH nevyhnutne spojený so zákonom ustanovenými povinnosťami, medzi ktoré pre takých platiteľov DPH, ktorí uplatňovali pomerné odpočítanie DPH patrí v zmysle § 50 ods. 4 zákona o DPH povinnosť vypočítať koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočítať odpočítateľnú daň za príslušný kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.

Vychádzajúc z prvej vety ustanovenia § 52 ods.8 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty vypočítanou po skončení účtovného obdobia, účtuje podľa charakteru v prospech účtu alebo na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk