dnes je 4.7.2022

Input:

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPH

15.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.94 Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál

§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

(4) Oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu na účely jej podnikania (§ 8 ods. 4), ak by dodanie tohto tovaru pre inú osobu bolo oslobodené od dane podľa odseku 1.


Slovenský podnikateľ A, platiteľ dane, vyrába na Slovensku rôzne suveníry a zároveň podniká aj v Poľsku, kde je identifikovaný pre daň. Tovar si premiestnil zo SR do Poľska na účely svojho podnikania. Aký to má vplyv na vykázanie DPH?

Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania, sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej