dnes je 24.2.2024

Input:

Príklad k § 4 ods.2 zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.63 Príklad k § 4 ods.2 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Koncom roka 2018 chcem začať podnikať v oblasti stolárskej výroby. Môžem sa stať platiteľom DPH ihneď o d začiatku podnikania – t.j. aj keď som nedosiahol zákonom požadovaný obrat? Ak áno, za akých okolností mi môže správca dane registráciu k DPH zamietnuť?

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti