dnes je 5.12.2023

Input:

Príklad k § 21 Zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2 Príklad k § 21 Zákona o DPH

Ing. Ivana Glazelová

§ 21 Zákona o DPH – Daňová povinnosť pri dovoze tovaru


Stiahnuť tlačivo

Pri dovoze tovaru do tuzemska je správcom dane colný orgán.

Dovozom tovaru podľa ustanovenia § 12 zákona o DPH je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskych spoločenstiev. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej hodnoty neustanovuje inak.

Miestom dovozu tovaru je členský štát, v ktorom sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskych spoločenstiev (§ 18 ods. 1 zákona o DPH). Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskych spoločenstiev postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu alebo ak je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do