dnes je 5.12.2023

Input:

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPH

23.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.83 Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 2 Predmet dane

(1) Predmetom dane je:

d) dovoz tovaru do tuzemska.


Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z Juhoafrickej republiky dováža exotický nábytok na územie EÚ. Vzniká pri tomto dovoze tovaru daňová povinnosť?

Dani pri dovoze tovaru z územia tretích štátov do EÚ podlieha len tovar, ktorý je obchodovateľný, tzn. dovoz takéhoto tovaru je predmetom dane.