dnes je 4.12.2023

Input:

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH

22.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.82 Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 2 Predmet dane

(1) Predmetom dane je:

c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”).


Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Rakúsku dodáva tovar inému platiteľovi dane registrovanému, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike.

V takomto prípade tovar je predmetom dane v Slovenskej republike a odberateľ, ktorý je platiteľom dane v Slovenskej republike vykoná tzv. samozdanenie.