dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.81 Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.

§ 2 Predmet dane

(1) Predmetom dane je:

b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.


Odberateľovi vznikla škoda z dodávky tovaru, pretože z technických príčin bol tovar dodaný o mesiac neskôr. V zmluve mala zakotvenú dodávku tovaru na presne určený termín, čo znamenalo že bola zmluvne zakotvená aj pokuta za oneskorenú dodávku. Dodávateľ tak musí uhradiť sankciu za neskorú dodávku – stáva sa predmetom dane?

Sankcia za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ako aj náhrada škody v peniazoch, nie je protihodnotou za dodanie služby, resp. za dodanie tovaru, a preto nie je predmetom dane. To znamená ani náhrada škody na tovare, ktorý vznikol pri preprave tovaru nie je fakturovaná s DPH.