dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k § 16 ods. 18 zákona o DPH

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.79 Príklad k § 16 ods. 18 zákona o DPH

Ing. Ján Mintál


Prosím Vás, ako je to s prefakturovaním služieb zo SR českému obchodnému partnerovi pri využívaní Webovej domény? Máme totiž obchodného partnera, s ktorým používame spoločne webovú doménu registrovanú na Slovensku a ktorú platíme my, ale časť nákladov prefakturujeme českému partnerovi – musíme byť kvôli tomu registrovaní ako platiteľ DPH v ČR, alebo využiť MOSS? Zatiaľ sme túto čiastočnú službu fakturovali do ČR bez DPH s tým, že si to český partner zdaní samozdanením v ČR.

Obsahové vymedzenie pojmu „elektronicky dodávané služby” možno v rámci zákona o DPH odvodiť z ustanovenia § 16 ods. 18. Je možné konštatovať, že ide o taxatívny výpočet množiny aktivít, na ktoré sa vzťahuje režim DPH ustanovený zákonom o DPH pre elektronicky dodávané služby, pričom konkrétne ide aj o poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové