dnes je 17.4.2024

Input:

Príklad - § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH - Uplatnenie práva na odpočítanie dane

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.59 Príklad - § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH a § 51 zákona o DPH - Uplatnenie práva na odpočítanie dane

Ing. Ivana Glazelová

Podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, platiteľ dane môže odpočítať daň, ktorá je voči nemu uplatnená iným platiteľom dane v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dane dodané. Platiteľ dane si môže odpočítať daň, ak daň voči nemu uplatnil jeho dodávateľ – platiteľ dane v tuzemsku, dodávateľovi vznikla daňová povinnosť (dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby) a prijatý tovar alebo službu platiteľ dane použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH daňová povinnosť vzniká aj pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby. Na to, aby sa daň stala splatnou z platby vopred, je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká