dnes je 29.10.2020

Input:

Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPH

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.57 Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPH

Ing Ivana Glazelová

Podľa § 22 ods. 4 zákona o DPH, ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Skonto je zrážka z ceny za skorú úhradu, podmienka a výška zľavy je na faktúre vyznačená. Skonto môže byť poskytnuté aj priamo pri platbe, úhrada priamo v hotovosti napríklad do registračnej pokladnice.

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci jún 2018 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru a služieb v SR (§ 8 a § 9 zákona o DPH) pre slovenských podnikateľov (faktúry), § 69 ods. 1 zákona o DPH

Základ dane 12 200 EUR, DPH 2 440 EUR, kontrolný výkaz A.1

Z toho


Spoločnosť ABC s.r.o. sa dohodla s platiteľom dane spoločnosťou ATK, s.r.o. na dodaní tovaru v celkovej sume 720 EUR s DPH ( ZD 600 EUR, DPH 120 EUR). Spoločnosť poskytuje všetkým odberateľom zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru v prípade ak zaplatia za tovar v hotovosti v deň predaja tovaru. Ako budeme postupovať ?

Riešenie: Keďže odberateľ spoločnosť ATK, s.r.o. uhradil cenu tovaru v hotovosti a to hneď pri jeho predaji, dodávateľ mu poskytol dohodnutú zľavu ( 2 % z ceny tovaru). Dodávateľ preto podľa § 22 ods. 4 zákona o DPH znížil pôvodný základ dane a daň už pri dodaní tovaru a daň priznal a odviedol zo zníženého základu dane o 2 %, t.j. (ZD 588 EUR, DPH 117,60 EUR). Faktúra ale musí obsahovať údaj, že bola poskytnutá zľava.

2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk