Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPH

1.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.57 Príklad - § 22 ods. 4 Zákona o DPH

Ing Ivana Glazelová

Podľa § 22 ods. 4 zákona o DPH, ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava za skoršiu úhradu ceny, základ dane sa zníži o sumu zľavy.

Skonto je zrážka z ceny za skorú úhradu, podmienka a výška zľavy je na faktúre vyznačená. Skonto môže byť poskytnuté aj priamo pri platbe, úhrada priamo v hotovosti napríklad do registračnej pokladnice.

Spoločnosť ABC, s.r.o. mala v mesiaci jún 2018 tieto dodávky:

1. dodanie tovaru a služieb v SR (§ 8 a § 9 zákona o DPH) pre slovenských podnikateľov (faktúry), § 69 ods. 1 zákona o DPH

Základ dane 12 200 EUR, DPH 2 440 EUR, kontrolný výkaz A.1

Z toho


Spoločnosť ABC s.r.o. sa dohodla s platiteľom dane spoločnosťou ATK, s.r.o. na dodaní tovaru v celkovej sume 720 EUR s DPH ( ZD 600 EUR, DPH 120 EUR). Spoločnosť poskytuje všetkým odberateľom zľavu vo výške 2 % z ceny tovaru v prípade ak zaplatia za tovar v hotovosti v deň predaja tovaru. Ako budeme postupovať ?

Riešenie: Keďže odberateľ spoločnosť ATK, s.r.o. uhradil cenu tovaru v hotovosti a to hneď pri jeho predaji, dodávateľ mu poskytol dohodnutú zľavu ( 2 % z ceny tovaru). Dodávateľ preto podľa § 22 ods. 4 zákona o DPH znížil pôvodný základ dane a daň už pri dodaní tovaru a daň priznal a odviedol zo zníženého základu dane o 2 %, t.j. (ZD 588 EUR, DPH 117,60 EUR). Faktúra ale musí obsahovať údaj, že bola poskytnutá zľava.

2. Kúpa tovaru od slovenských podnikateľov

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: