dnes je 8.12.2023

Input:

Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.58 Príklad - § 19 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Ivana Glazelová

- Čiastkovo alebo opakovane dodávané tovary alebo služby

(§ 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH)

a) Podľa § 19 ods. 3 prvá veta zákona o DPH v znení účinnom od 1.1.2011 sa za deň dodania tovaru alebo služby, ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa § 19 ods. 3 písm. a) až e) zákona o DPH.

Deň dodania tovaru alebo služby teda môže byť aj skorší deň ako je posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje.

Deň dodania by však mal byť zrejmý z faktúry ako dátum dodania služby alebo tovaru.

Deň dodania podľa § 19 ods. 3

Najnovšie články
viac článkov