dnes je 21.4.2024

Input:

Príjmy zo závislej činnosti 2017

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.2 Príjmy zo závislej činnosti 2017

Ing. Viera Mezeiová

Príjmy zo závislej činnosti (PZČ) sa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) sa považujú za tzv. aktívne príjmy. To znamená, že poberateľ týchto príjmov si môže uplatňovať nezdaniteľné časti základu dane a tiež daňový bonus (ak sú splnené zákonom stanovené podmienky).

Pri PZČ príjemca vykonáva prácu podľa príkazov ich platiteľa v istej závislosti od tohto platiteľa a teda daňovník pri výkone práce dodržiava pokyny alebo príkazy platiteľa. PZČ zahrnuje nielen mzdu podľa Zákonníka práce (ZP), ale aj plat a všetky odmeny za prácu, ktorá vykazuje znaky závislosti. Ďalším významným znakom PZČ je ich zdanenie: preddavok na daň z PZČ sa zrazí pri výplate alebo pri poukázaní (poštou), alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru (na účet) bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa táto zdaniteľná mzda vypláca