dnes je 17.4.2024

Input:

Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2 Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová

Príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu

S účinnosťou od 01.01.2016 sa zmenilo znenie § 43 ods. 3 písm. h) ZDP a aj § 43 ods. 14 ZDP tak, že daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou z príjmov autorov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a)ZDP, ktoré sú dosiahnuté napr. na základe zmluvy uzatvorenej podľa príslušných ustanovení Autorského zákona, ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 ZDP.

.

Základom dane pre daň vyberanú zrážkou je príjem znížený o zrazený príspevok podľa § 1 zákona č.13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

Platiteľ dane (objednávateľ) je povinný zraziť daň vyberanú zrážkou