dnes je 4.8.2020

Input:

Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4 Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Marcela Prajová

Fyzická osoba zdaňuje len taký príjem z predaja nehnuteľností, ktorý je príjmom „zdaniteľným”. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani podľa medzinárodnej zmluvy. Do daňového priznania fyzickej osoby sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy. Príjmy vylúčené z predmetu dane alebo oslobodené, sa do daňového priznania FO neuvádzajú (ani to, že si uplatnil oslobodenie príjmov).

Preto pri dosiahnutí príjmu z predaja nehnuteľnosti je dôležité vyhodnotiť druh jednotlivého príjmu a následne posúdiť prípadné oslobodenie. Ide najmä o:

1. nehnuteľnosť, ktorá je v čase predaja zaradená do obchodného majetku daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP - príjem z predaja takejto nehnuteľnosti je nadväzne na ustanovenie § 6 ods. 5 písm. a)ZDP príjmom z podnikania (alebo samostatnej zárobkovej činnosti) podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP. Pri takomto príjme skúmame podmienky oslobodenia len v prípade predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ďalej len „zreštituovaná nehnuteľnosť”) alebo zaradenej do konkurznej podstaty,

2. nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP, ale k jej predaju prichádza až po vyradení z obchodného majetku - príjem z predaja takejto nehnuteľnosti je ostatným

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk