dnes je 8.6.2023

Input:

Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.6.4 Príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a daňová uznateľnosť výdavkov

Ing. Ida Gelatová, Ing. Marcela Prajová

Fyzická osoba zdaňuje len taký príjem z predaja nehnuteľností, ktorý je príjmom „zdaniteľným”. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani podľa medzinárodnej zmluvy. Do daňového priznania fyzickej osoby sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy. Príjmy vylúčené z predmetu dane alebo oslobodené, sa do daňového priznania FO neuvádzajú (ani to, že si uplatnil oslobodenie príjmov).

Preto pri dosiahnutí príjmu z predaja nehnuteľnosti je dôležité vyhodnotiť druh jednotlivého príjmu a následne posúdiť prípadné oslobodenie. Ide najmä o:

1. nehnuteľnosť, ktorá je v čase predaja zaradená do obchodného majetku daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2ZDP - príjem z predaja takejto nehnuteľnosti je

Najnovšie články
viac článkov