dnes je 27.2.2024

Input:

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

8.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.3 Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu a ich zdaňovanie

Ing. Marcela Prajová; Ing. Ľudmila Hámošová

Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu

Príjmy za použitie diela a umeleckého výkonu sú samostatným druhom príjmov podľa § 6 ZDP, konkrétne ide o príjmy § 6 ods. 4 ZDP. Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4ZDP sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, a daňovník pri nich nevyužil postup podľa § 43 ods. 14ZDP (dohoda o nevykonaní zrážky).

Podľa ustanovenia § 43 ods. 3 písm. h) ZDP sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou vyberá zrážkou z príjmov z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4ZDP, ak