dnes je 30.5.2024

Input:

Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb - základ dane

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5 Príjmy, z ktorých sa platí daň z príjmov fyzických osôb – základ dane

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Základ dane vyjadruje, z akej základne sa daň vyrubí. Musí byť vyjadrený v v eurách.


Určenie základu dane pre fyzickú osobu je uvedené v  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Základom dane je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Stanovenie základu dane

Základ dane sa zistí ako súčet

  1. čiastkových základov dane z príjmov podľa  a  ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (podľa  ZDP) a
  2. čiastkových základov dane z príjmov podľa  a  ZDP

Schematicky možno výpočet základu dane zistiť takto:

ČZD z  + ČZD  – nezdaniteľné časti základu