dnes je 15.4.2024

Input:

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4.1 Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Ing. Marcela Prajová

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Okrem príjmov vylúčených z predmetu dane a príjmov oslobodených od dane, ktoré nevstupujú do základu dane, sa do základu dane podľa § 4 ZDP ani do osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP nezahŕňajú a do daňového priznania neuvádzajú ani príjmy zdaňované zrážkovou daňou, pri ktorých:

• sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky alebo

• je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok, ale daňovník sa rozhodne, že bude tieto príjmy považovať vykonaním zrážky dane za usporiadané.

Podľa ustanovenia § 43 ods. 6 ZDP sa daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Ustanovenie § 43 ods. 6 písm. a) až c) ZDP taxatívne vymedzuje, kedy je možné daň