dnes je 17.4.2024

Input:

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí

17.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.2 Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

Ak príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) a § 7 ods. 2 zákona o dani z príjmov plynú zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 7 zákona o dani z príjmov a daňovník je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia rezident SR dosiahne úrokové príjmy (§ 7 zákona o dani z príjmov) zo zdrojov v zahraničí (napr. mu plynú úroky z poskytnutých úverov, pôžičiek, z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtov v zahraničí), ich zdanenie v zahraničí (v zdrojovom štáte) je závislé najmä od existencie a znenia príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom. V prípade zmluvných štátov je v zmluvách uvedená problematika riešená v