dnes je 17.4.2024

Input:

Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov na území Slovenskej republiky

29.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.5.1 Príjmy z kapitálového majetku zo zdrojov na území Slovenskej republiky

Ing. Ida Gelatová, Ing. Viera Mezeiová

Príjmy z kapitálového majetku sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (zákon o dani z príjmov). Príjmami z kapitálového majetku [ak nejde o príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov], sú:

a) úroky a ostatné výnosy z cenných papierov,

b) úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov,

c) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností,

d) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného