dnes je 29.5.2024

Input:

Príjmy spoločníkov pozemkových spoločenstiev

15.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.1 Príjmy spoločníkov pozemkových spoločenstiev

Ing. Ida Gelatová, Ing. Peter Horniaček

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa zdaňujú podiely členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017, ako aj podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak príjem presiahne v príslušnom zdaňovacom období 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Zdaniteľným príjmom je teda iba príjem v sume prevyšujúcej 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.