dnes je 27.9.2023

Input:

Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2.3 Príjmy spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti

Ing. Ida Gelatová; Ing. Peter Horniaček

Verejná obchodná spoločnosť

Verejná obchodná spoločnosť je jednou z foriem obchodných spoločností, ktorá umožňuje začať podnikanie aj bez vlastného kapitálu. Obchodný zákonník definuje verejnú obchodnú spoločnosť v § 76 až 92. Ide o právnickú osobu, ktorá má minimálne dvoch spoločníkov, ktorí vykonávajú spoločnú podnikateľskú činnosť, používajú spoločné obchodné meno a spoločníci ručia neobmedzene za záväzky spoločnosti počas jej trvania. Je spoločnosťou typicky osobnou. Zdaneniu nepodlieha verejná obchodná spoločnosť ako právnická osoba, ale jednotliví spoločníci majú osobnú daňovú povinnosť.

Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť podľa § 93 až 104 ObchZ je spoločnosťou, ktorá musí