dnes je 27.9.2023

Input:

Príjmy od dane oslobodené

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.4 Príjmy od dane oslobodené

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy zo závislej činnosti (PZČ) od dane oslobodené, patria napríklad:

  • suma na doškoľovanie zamestnancov, ktoré musí súvisieť s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, okrem náhrady za ušlý príjem,

  • hodnota stravy v nepeňažnej forme, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi na pracovisku alebo tzv. gastrolístkami (prostredníctvom iných subjektov), bez ohľadu na výšku a zdroj krytia (náklady, zisk, sociálny fond); ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi stravovanie v peňažnej forme („na ruku”, resp. „vo výplate”), ide o zdaniteľný príjem, ktorý musí zdaniť zamestnancovi s ostatnými zdaniteľnými príjmami zo ZČ. Platí to aj v prípade, ak peňažný príspevok je zamestnávateľ povinný poskytnúť (napr. podľa § 152 ZP). Nezdaňuje sa však peňažný príspevok v