dnes je 22.2.2024

Input:

Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb - predmet dane

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb – predmet dane

prof. Ing. Anna Baštincová CSc.; Ing. Viera Mezeiová

Úvod

Rozsah daňovej povinnosti, t. j. ktoré príjmy podliehajú dani z príjmov FO, vyjadruje predmet dane z príjmov. Od vymedzenia predmetu dane je odvodený aj názov daňového zákona (č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. - ZDP). Pretože toto vymedzenie je dosť široké, ZDP doplňuje i príjmy, ktoré dani z príjmov FO nepodliehajú (pretože sa na ne nevzťahuje – nie sú predmetom dane) a príjmy oslobodené od dane (pretože sa z nich daň nevyberá).


Predmetom dane z príjmov FO je príjem z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka [§ 2 písm. b) ZDP]. Okruh príjmov, ktoré tvoria predmet dane z príjmov FO je vymedzený v § 3 ods. 1 ZDP.

Príjmy, ktoré sú predmetom dane

Predmetom dane z príjmov sú:

-