dnes je 27.9.2023

Input:

Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4.2 Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva

Ing. Marcela Prajová

Príjmy, ktoré plynú manželom z bezpodielového spoluvlastníctva

Zahŕňanie príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP) a ostatných príjmov (§ 8 ZDP), ak § 8 ods. 16 ZDP neustanovuje inak, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, do základu dane je vymedzené v § 4 ods. 8 ZDP. Zahŕňanie príjmov z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) ), ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva do osobitného základu dane, je vymedzené v § 7 ods. 9 ZDP. Manželia, ktorým plynú vyššie uvedené príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahrnú tieto príjmy do základu dane, resp. do osobitného základu dane podľa § 7 ZDPv rovnakom pomere, alebo sa môžu dohodnúť a uvedené príjmy zahrnúť do základu dane, resp. do osobitného základu dane podľa § 7 ZDPaj v inom pomere. V tom istom pomere