dnes je 4.12.2023

Input:

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.3 Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Peter Horniaček, Ing. Viera Mezeiová

Medzi príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (nezdaňujú sa), patria napríklad tieto:

  • náhrady cestovných výdavkov poskytnuté v súvislosti s výkonom ZČ do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 283/2002 Z. z.). Pri poskytnutí náhrad nadnárokových, napr. vyšších náhradách a vreckovom pri zahraničnej pracovnej ceste ide o zdaniteľný príjem;

  • hodnota osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov (napr. podľa ZP, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci..., zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...), hodnota osobných hygienických prostriedkov, hodnota pracovného oblečenia, vrátane jeho udržiavania, a to v