dnes je 30.5.2024

Input:

Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.21.1.1 Príjmy fyzických osôb, z ktorých sa daň vyberá zrážkou v roku 2017

Ing. Viera Mezeiová

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) zdaniteľné príjmy možno zdaniť formou preddavkov na daň alebo formou dane vyberanej zrážkou. Príjmy podliehajúce zrážkovej dani sú taxatívne vymenované v § 43 ZDP. Daň sa vybratím zrážky v prevažnej miere považuje za vysporiadanú a neuvádza sa v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a sadzba je väčšinou 19 %. (Aj z tohto pravidla však existujú výnimky príjmov taxatívne uvedené v § 43 ods. 6 ZDP, pri ktorých je možné považovať daň vybranú zrážkou za preddavok.)


Márii okrem príjmov zo závislej činnosti, ktoré jej zamestnávateľ preddavkovo zdanil, plynuli úroky v Tatrabanke, ktorá z úrokov zrazila daň. Táto zrazená daň sa považuje vykonaním zrážky za