dnes je 17.4.2024

Input:

Príjmy fyzickej osoby

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4 Príjmy fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Príjmy fyzickej osoby

Zdaniteľný príjem je definovaný v § 2 písm. h) ZDP a je to príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Príjmy vylúčené z predmetu dane sú vymedzené v § 3 ods. 2 ZDP a príjmy zo závislej činnosti vylúčené z predmetu dane aj v § 5 ods. 5 ZDP. Príjmy oslobodené od dane sú vymedzené v § 9 ZDP a oslobodené príjmy zo závislej činnosti aj v § 5 ods. 7 ZDP.

Predmetom dane sú:

• príjmy zo závislej činnosti – § 5 ZDP,

• príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu – § 6 ZDP,

• príjmy z kapitálového majetku – § 7 ZDP,

• ostatné príjmy – § 8 ZDP,

• podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie o osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom