dnes je 13.12.2019
Input:

Príjmy fyzickej osoby

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.4 Príjmy fyzickej osoby

Ing. Marcela Prajová

Zdaniteľný príjem je definovaný v § 2 písm. h) ZDP a je to príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy.

Príjmy vylúčené z predmetu dane sú vymedzené v § 3 ods. 2 ZDP a príjmy zo závislej činnosti vylúčené z predmetu dane aj v § 5 ods. 5 ZDP. Príjmy oslobodené od dane sú vymedzené v § 9 ZDP a oslobodené príjmy zo závislej činnosti aj v § 5 ods. 7 ZDP.

Predmetom dane sú:

• príjmy zo závislej činnosti – § 5 ZDP,

• príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu – § 6 ZDP,

• príjmy z kapitálového majetku – § 7 ZDP,

• ostatné príjmy – § 8 ZDP,

• podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie o osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) ZDP§ 3 ods. 1 písm. e) ZDP,

• podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, podiel, vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti – § 3 ods. 1 písm. e) ZDP,

• podiel člena

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk