dnes je 19.4.2024

Input:

Prijaté preddavky

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.5 Prijaté preddavky

Prof. Ing. Anna Baštincová, Ing. Ivana Glazelová

Prijaté preddavky sú vopred prijaté finančné sumy na budúce dodávky výrobkov, tovarov, prác a služieb. U prijímateľa preddavku majú charakter záväzku. Prijaté preddavky účtujeme ako záväzok v knihe záväzkov a v peňažnom denníku ako daňovo uznané (zdaniteľné) príjmy, ak sa týkajú dodávok súvisiacich s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Prijaté preddavky na budúce dodávky (súvisiace s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou) sú v okamihu prijatia súčasťou základu dane z príjmov bez ohľadu na to, či došlo v tom istom účtovnom období k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol preddavok poskytnutý.

Ak podnikatelia od obchodnej zmluvy odstúpia a dodávky sa neuskutočnia, nastane právna povinnosť vrátiť prijatý preddavok. O tejto skutočnosti účtujeme