dnes je 27.5.2024

Input:

Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017

3.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.06.1.2 Priemer na pracovnoprávne účely v roku 2017

Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o.

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ZP§ 134 – 135)

Kedy sa zisťuje:

Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho štvrťroka zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z doby odpracovanej v tomto období.

Základné pojmy súvisiace s priemerom na pracovnoprávne účely:

Hrubá mzda 

Hrubá mzda na účely výpočtu priemerného hodinového zárobku je hrubá mzda, peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu, zúčtované zamestnancovi v predchádzajúcom štvrťroku.

Rozhodujúce obdobie:

Rozhodujúcim obdobím je vždy predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Ak pracovný pomer vznikol v priebehu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, priemerný zárobok sa zisťuje zo zúčtovanej mzdy a z odpracovanej doby od vzniku