dnes je 29.5.2024

Input:

Preventívne prehliadky u lekára z hľadiska pracovného času v roku 2017

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.3 Preventívne prehliadky u lekára z hľadiska pracovného času v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová


Naši zamestnanci majú povinnú návštevu 1 x ročne - preventívne prehliadky u lekára. Túto návštevu absolvujú počas svojho voľna. Uvedená strata voľného času má byť zaplatená zo strany zamestnávateľa? Ak áno, tak prosím v akej výške, ako paragraf? Alebo poprípade navrhnite iné riešenie.

Podľa § 137 ZP účasť na povinných lekárskych prehliadkach sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodov všeobecného záujmu. Táto činnosť sa považuje za občiansku povinnosť a zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Podľa § 138 ZP zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na