dnes je 17.4.2024

Input:

Preukázanie nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2018

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.2.2 Preukázanie nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

Od 01.01.18 máme v pracovnom pomere zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku. Mám o tom aj rozhodnutie. Menovaný sa narodil v r. 1955, t.z. že má 63 rokov a mohol by byť považovaný za starobného dôchodcu. V daňovom vyhlásení si začiarkol, že si uplatňuje NČ na daňovníka a že na začiatku zdaňovacieho obdobia bol poberateľom starobného dôchodku. Môžem ako mzdová účtovníčka uplatniť NČ na daňovníka alebo nie?

Pohľad autora na problematiku:

Daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak mu bol dôchodok priznaný spätne k začiatku