dnes je 27.5.2024

Input:

Preukázanie invalidity zamestnanca na účely zníženej sadzby poistného na zdravotné poistenie v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.3 Preukázanie invalidity zamestnanca na účely zníženej sadzby poistného na zdravotné poistenie v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Týmto by som sa chcela informovať, či doklad zo Sociálnej poisťovne, ktorý je adresovaný našej zamestnankyni, a konkrétne ide o “Potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť“, my ako zamestnávateľ môžeme považovať za doklad, na základe ktorého zamestnankyni zadáme zníženú sadzbu poistného na zdravotné poistenie, t. j. 5% a 2%. V tomto potvrdení sa píše, že zdravotný stav na účely dôchodkovej dávky bol posúdený lekárom dňa 13. 8. 2019 so záverom, že zamestnankyňa bola uznaná invalidnou s dátumom vzniku invalidity od 25. 6. 2019, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola určená na 80%. Toto potvrdenie bolo vydané 13. augusta 2019. A od akého