dnes je 20.5.2024

Input:

Presun majetku zo SZČO na s. r. o. v roku 2018

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.08.2.3 Presun majetku zo SZČO na s. r. o. v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


Podnikateľ SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a chce založiť jednoosobovú s. r. o. Ako presunúť majetok, zásoby, pohľadávky, záväzky a zamestnancov zo SZČO na s. r. o.?

Presun majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov a zamestnancov z fyzickej osoby podnikateľa na s. r. o. sa môže v zásade uskutočniť viacerými spôsobmi, z ktorých každý obnáša osobitné právne, účtovné a daňové aspekty.

K presunu majetku môže prísť počas podnikania fyzickej osoby, ale aj po ukončení podnikania fyzickej osoby. Prevod majetku, ktorý slúži, resp. predtým slúžil na podnikanie fyzickej osoby, sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi. Môže ísť napr. o vklad do základného imania spoločnosti pri zakladaní spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania, predaj podniku fyzickej osoby alebo predaj jednotlivých zložiek majetku alebo