dnes je 29.5.2024

Input:

Preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov

27.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.13.1.1 Preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov

PhDr. Ján Barica, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Preraďovanie a uvoľňovanie zamestnancov patrí k citlivým procesom v každej spoločnosti. Samotné preraďovanie na iné pracovné miesto je spojené s rôznymi postojmi a reakciami, ako aj prežívaním u samotných zamestnancov. Aby tieto citlivé procesy prebiehali s minimálnym stresom a dôsledkami, je vhodné dodržiavať pravidlá obmedzujúce dôsledky personálnych zmien a nevyhnutných redukcií.

Preraďovanie zamestnancov

Preraďovanie je proces, ktorý má svoje dôvody v rôznych zmenách vyvolaných tak vonkajšími, ako aj vnútornými podmienkami alebo požiadavkami na kvalifikáciu zamestnanca.

a) Zmeny v pracovných pozíciách vyvolané vonkajšími podmienkami

Najčastejšie ide o zmeny, ktoré sú vyvolané požiadavkami trhu, teda zákazníkov, z hľadiska ich nárokov na inovácie produktov,