dnes je 30.5.2024

Input:

Preradenie automobilu z podnikania do osobného užívania v roku 2017

8.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.2.3 Preradenie automobilu z podnikania do osobného užívania v roku 2017

Ing. Katarína Biňasová


Som živnostník a potrebujem preradiť automobil z majetku firmy do osobného užívania. Musím skutočnosť nahlásiť daňovému úradu? Dokedy mám skutočnosť nahlásiť, ak chcem automobil preradiť od 1.4.2017?

Ak daňovník preradí automobil z obchodného majetku do osobného užívania, vyradenie sa zaznamená v knihe dlhodobého hmotného majetku (ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) alebo v evidencii o hmotnom majetku [ak daňovník vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”)]. Preradenie automobilu do osobného užívania nemá vplyv na základ dane. ZDP neumožňuje zahrnutie zostatkovej ceny automobilu preradeného do osobného užívania do daňových výdavkov. Neumožňuje ani uplatnenie