dnes je 30.5.2024

Input:

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.2.1 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec má za r. 2019 nárok na 25 dní dovolenky, ktoré si nevyčerpal a zostatok dovolenky z r. 2018 na 15 dní dovolenky.

Otázka znie, či v mzde za 12/19 môžeme zamestnancovi preplatiť zo zostatku z 2018 dovolenku v počte 5 dní, ak použijeme § 116 ods. 2 Zákonníka práce?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu v sume jeho priemerného zárobku za tú časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej dovolenky.

Záver:

Vzhľadom na to , že zamestnanec má nárok na 5 týždňov dovolenky, tak zamestnávateľ mú v prípade zostatku 15 dní dovolenky z roku 2018 v mzde za 12/2019 preplatí 5 dní dovolenky. 10 dní mu prepadne.

Ak by zamestnanec mal