dnes je 20.5.2024

Input:

Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.2.2 Prenájom výdajného automatu do Českej republiky z pohľadu DPH v roku 2019

Ing. Monika Ziškayová


Naša spoločnosť má fakturovať prenájom výdajného automatu do Českej republiky. Výdajný automat máme zaradený v našom hmotnom majetku a bude dodaný do Českej republiky. Faktúra za prenájom bude v mesačných intervaloch a bez DPH. Vyplýva z tohto pre nás povinnosť registrácie v ČR?

Odpoveď:

Za predpokladu, že slovenská spoločnosť – zdaniteľná osoba je platiteľom dane z pridanej hodnoty a príjemcom služby (nájom hnuteľného majetku) v inom členskom štáte je rovnako zdaniteľná osoba, miestom dodania je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – ďalej len „zákon o DPH”) – t. j. Česká republika (CZ). Osobou povinnou platiť daň je zdaniteľná osoba v CZ. Slovenská spoločnosť