dnes je 13.4.2024

Input:

Prekážky na strane zamestnávateľa a dovolenka zamestnanca v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.2.1 Prekážky na strane zamestnávateľa a dovolenka zamestnanca v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


V prípade, že zamestnancom nebudeme počas celého mesiaca prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, považuje sa to za výkon práce z titulu vzniku nároku na dovolenku?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 144a ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa ako výkon práce posudzuje aj doba, keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci.

Krátenie dovolenky za neprítomnosť v práci je možné v zmysle § 109 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v prípade zamestnanca, ktorý v kalendárnom roku odpracoval aspoň 60 dní za prvých 100 zmeškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých 21 ďalších zmeškaných pracovných dní počas kalendárneho roku rovnako