dnes je 29.5.2024

Input:

Prekážky na strane zamestnávateľa § 142 ZP, vážne prevádzkové dôvody v roku 2020

24.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.3 Prekážky na strane zamestnávateľa § 142 ZP, vážne prevádzkové dôvody v roku 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Ustanovenie § 142 ZP Zákonníka práce upravuje prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 47 ZPodo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou. Ak zamestnávateľ neplní svoju základnú povinnosť a neprideľuje zamestnancovi prácu v súlade s jeho pracovnou zmluvou, nastane prekážka v práci na strane zamestnávateľa, a to prestoj, iná prekážka v práci na strane zamestnávateľa alebo prekážka z vážnych prevádzkových dôvodov:

  • prestoj pri zamestnávateľovi - prechodné prerušenie