dnes je 15.4.2024

Input:

Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017

14.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.1 Prehľad daňových a odvodových povinností SZČO za rok 2017

Ing. Ján Mintál

Daň z príjmov

V zásade je daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2017 povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou - t.z. rezidenta SR. Pre úplnosť je nutné pripomenúť, že daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.

Samostatne zárobkovo činná osoba sa môže rozhodnúť pre jeden z možných spôsobov uplatnenia výdavkov, ktorý je